Den Fynske Spilfabrik

Vi elsker vores investorer!

Tilblivelsen af Den Fynske Spilfabrik havde ikke været mulig uden vores fantastiske investorer.
Vi takker mange gange dem alle for at tro på Den Fynske Spilfabrik og fremtidens spændende potentialer inden for værdiskabende spil.

Tak til LAG SØM for at støtte vores opstart

LAG SØM har støttet os under deres ordning “Fremme af job- og vækstskabende erhvervsudvikling” 2016-2018. Dermed har de været med til at støtte vores opstart og udvikling de første 2,5 år af vores eksistens.

I alt fik vi bevilget 342.850 kr. til bl.a. indretning af lokaler, indkøb af computere, oprettelse af denne fine hjemmeside, markedsføring samt afholdelse af fagrelevante arrangementer og indhentning af relevante konsulenter.

Takket være LAG SØMs støtte, er vi kommet godt fra start. Deres støtte har også været med til at muliggøre afholdelse af bl.a. Fyraftens Fif, konferencen Let’s Talk About Games, Global Game Jam ’18 og mange andre events.

Online
Chat med os!