Mere end blot et iværksættermiljø

Den Fynske Spilfabrik er et iværksættermiljø for nystartede virksomheder, der arbejder inden for spiludvikling, eSport, film, visuel kommunikation og tilstødende brancher. Det der gør os unikke som iværksættermiljø, er for det første vores fokus på det transmediale felt, hvor spil, film og interaktivitet kombineres på nye måder. For det andet vores tætte samarbejde med vores iværksættere. Sammen arbejder vi på projekter ud af huset, og in-house er det vores iværksættere, der står for kurser i alt fra spiludvikling til opstart af virksomhed.

Med vores alsidige række af arrangementer og kurser åbner vi desuden dørene for hobbyister, lokale erhvervsdrivende og studerende fra både SDU og UCL. Vi samarbejder hertil med både SDU og UCL gennem strategiske alliancer. Begge organisationer er repræsenteret i bestyrelsen. Derudover har vi også tætte samarbejder med andre relevante foreninger såsom Odense Filmværksted.

Vi opdyrker dermed et miljø, hvor hobbyister, studerende og iværksættere mødes, samarbejder og udveksler viden. Den Fynske Spilfabrik er derfor på kort tid blevet et helt unikt samlingspunkt for alle dele af spilbranchen på Fyn, som samtidig har fundet sin plads som en integreret del af Polymerens kreative miljø, gennem værdiskabende samarbejder med både Tingcentralen og Gastro&Gaming.

Vision og mission

Det er Den Fynske Spilfabriks vision at være medskaber af en fremtid, hvor værdiskabende spil er en fast integreret del af erhvervslivet. Dette gælder både for den private og den offentlige sektor.

Det er Den Fynske Spilfabriks mission at uddanne og guide fremtidens talenter inden for værdiskabende spil gennem kurser, iværksættermiljøer og generel spredning af viden inden for paradigmet.

Struktur

Den Fynske Spilfabrik er en forening, hvis formål er at styrke den danske konkurrencedygtighed inden for værdiskabende spil.

Den Fynske Spilfabriks bestyrelse består af 6 aktive medlemmer. Bestyrelsen tager sig hovedsageligt at strategiske beslutninger og større samarbejder.

Den daglige drift varetages af Fleur Bernburg.


Bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af 7 medlemmer, som sammen repræsenterer den øverste ledelse i Den Fynske Spilfabrik. Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen et stærkt netværk, solide kompetencer og en brændende drivkraft for at bane vejen for Den Fynske Spilfabrik som Fyns kraftcenter for spiliværksætteri.

  • Formand: Brian Lindskov Larsen
  • Næstformand: Christian Fuglsang Pedersen
  • Kasserer: Fleur Bernburg
  • Adriana Maria Hansen
  • Claus Christian Koch
  • Jørgen Jakob Friis (suppleant)

 


Kontorfællesskab med tryk på fællesskab

På Den Fynske Spilfabrik er vi mere end blot et iværksættermiljø. Vi er mere end blot skriveborde arrangeret ved siden af hinanden. Vi er et fællesskab af iværksættere, der inddrager hinanden i opgaver på kryds og tværs, i faglig sparring og i sociale aktiviteter. På Den Fynske Spilfabrik har vi en digital profil, og derfor ser du et netværk af unge iværksættere, der involverer alt fra programmører, danske spiludviklere, grafisk design, og visuel kommunikation. Med lokation på Polymeren i Årslev tilbyder vi iværksætter støtte til iværksættere, der arbejder med spiludvikling på Fyn.

På Den Fynske Spilfabrik har vi et ønske om at styrke den danske spilbranche. Mere specifikt har vi et ønske om at støtte op om danske spiludviklere på Fyn og deres mulighed for at få professionel sparring. Vi vil hjælpe danske spiludviklere med at tage springet fra hobbyplan til professionelle, danske spiludviklere.

Digitalt iværksætteri og spiludvikling på Fyn

På Den Fynske Spilfabrik går vi op i et iværksættermiljø, der kan supplere og styrke hinanden. Vi ved, at et stærkt iværksættermiljø med et godt internt netværk styrker virksomhederne imellem.

Vores hovedfokus ligger på danske spiludviklere, men vores iværksættermiljø er åbent for alle, der har en digital profil. Med et tværfagligt samarbejde og sparring på tværs af spidskompetencer er vi med til at sikre et styrkende iværksættermiljø for danske spiludviklere.

Vi har særligt fokus på værdiskabende spil. Det kunne eksempelvis være spil, der skaber værdi i en læringsproces, i hverdagen eller i forhold til sundhed. Vi tror nemlig på, at spil kan være og er meget mere end underholdning og sågar tidsfordriv.

Helt lavpraktisk driver vi et kontorfællesskab for iværksættere inden for spiludvikling, esport og tilstødende brancher. Hertil afholder vi kurser og events, som både er målrettet vores iværksættere og spilinteresserede. Nogle aktiviteter er centreret om spil, mens andre er centreret om iværksætteri.

Støtte om iværksættere og danske spiludviklere

På Den Fynske Spilfabrik er vi interesseret i at give mest mulig støtte til vores unge iværksættere og danske spiludviklere. Det gør vi blandt andet gennem oplægsaftener, kurser/workshops og sociale arrangementer.

Se, hvem de andre iværksættere er her.

Savner du iværksætter støtte og et netværk med unge spiludviklere og unge iværksættere i et fedt iværksættermiljø med fokus på et stærkt netværk? Så overvej at blive en del af iværksættermiljøet på Den Fynske Spilfabrik!

Vedtægter

§2. stk.1

At udvikle de aktive medlemmers kvalifikationer indenfor deres spilfaglige områder, således at de er i stand til at indgå i en erhvervsrettet, professionel, tværmedial og spilrelateret produktion.

§2. stk.2

At medvirke til at skabe og bevare et spil- og iværksættermiljø for de bedste talenter.

§2. stk.3

I videst muligt omfang at dele foreningens viden med det omkringliggende samfund.